субота, 21. септембар 2019.

ГЕЈ - ЛИСАКОВ ЗАКОНПРИМЕР:
У затвореном цилиндру са покретним клипом под сталним притиском смештена је
одређена количина гаса.Цилиндар загревамо. Загревањем цилиндра, гасу који се налази унутар цилиндра доводимо одређену количину топлоте, услед чега се повећава унутрашња енергија молекула гаса, који се због пораста температуре све брже хаотично крећу.Гас унутар цилиндра тежи да повећа своју запремину и у процесу експанзије – ширења подиже се клип цилиндра.
При сталном притиску, услед повећања температуре повећава се запремина.То је изобарски процес, који описује Геј-Лисаков закон.
Запремина гаса директно је сразмерна апсолутној температури при сталном притиску.

 {\displaystyle V\sim T\qquad \qquad {\frac {V}{T}}={\text{const}}\qquad \qquad {\frac {V_{1}}{V_{2}}}={\frac {T_{1}}{T_{2}}}}


 

понедељак, 09. септембар 2019.

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА


Температуру меримо термометром. Основна јединица за мерење температуре је келвин (К).У свакодневном животу користимо Целзијусов степен (ºС). У многим земљама температура се изражава у Фаренхајтовим степенима (ºF)


Температура дата у Целзијусовим степенима ºС претвара се у Келвинове  степене применом израза

Т = 273 + t
 При чему је t – температура изражена у Целзијусовим степенима ºС
 
 Фаренхајт је термодинамична температурна скала, према којој тачка на којој се вода леди износи 32 степена Фаренхајта (°F), а тачка кључања воде износи 212° F (при стандардном атмосферском притиску). Тако су тачке на којима се вода леди односно кључа удаљене тачно 180 степени. С тога, степен на Фаренхајтовој скали износи 1/180 интервала између тачке замрзавања и тачке кључања воде. Апсолутна нула износи -459,67° F.

Температурна разлика од 1° F једнака је температурној разлици од 0,556° C
.

Термометар je уска стаклена цевчица из које је извучен ваздух и  напуњена је живом или алкохолом. Са повећањем температуре, жива или алкохол повећавају своју запремину, а са смањенјем температуре смањују своју запремину. Тако напуњена цевчица мора имати мерну скалу, за одговарајућу јединицу. Температуру очитавамо тако што очитамо до ког подеока се подигла или спустила жива (односно алкохол) на скали.